Αίτηση εθελοντικής εργασίας

  Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κάνετε αίτηση εθελοντικής εργασίας:

  (*) Όνομα
  (*) Επώνυμο


  (*) e-mail
  (*) Ημ/νια Γέννησης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)


  (*) Διεύθυνση
  (*) Πόλη


  (*) Τ.Κ.
  (*) Τηλέφωνο


  Επιπλέον πληροφορίες

  Σπουδές
  Αντικείμενο Σπουδών


  Επάγγελμα
  Οδήγηση


  Σε ποιο μέρος θέλετε να προσφέρετε σαν εθελοντής;
  Γράψτε το μέρος:


  Ξένες Γλώσσες

  Αγγλικά
  Γαλλικά


  Γερμανικά
  Ισπανικά


  Άλλες γλώσσες


  Υπολογιστές

  Ενδιαφέροντα

  Έχετε ξανασυμμετάσχει σε εθελοντικό πρόγραμμα
  Εάν ΝΑΙ σε ποια;