Άλλο ένα νεαρό Όρνιο πήρε τον δρόμο από την Κρήτη για το ΕΚΠΑΖ