ΕΚΠΑΖ - Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων

Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων

ΕΚΠΑΖ - Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων

The official website of the Hellenic wildlife hospital (EKPAZ) is under construction!

Consequently the application form regarding volunteer work is still unavailable.
However should you be interested in volunteering you can email us at the site’s mail address.

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας

Γιάννης Πουλόπουλος
(Άίγινα)
6979914851

Δέσποινα Χατζηνικολάου
(Αθήνα)
6937145333

Άρης Χρηστίδης
(Καβάλα)
6977632276

Ζήσης Νταλαμπύρας
(Λάρισσα)
6981353612

Σταύρος Καλπάκης
(Θεσσαλονίκη)
6979914852


ekpaz@ekpaz.gr

Σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε με τα παραπάνω μέλη του ΕΚΠΑΖ και αυτοί θα σας παραπέμψουν στον πλησιέστερό σας εθελοντή.